سایت تحلیل آماری تماس با آماریست

امکان تماس مستقیم و خصوصی با آماریست حرفه ای
09182017691

statistician for hire

محمد اسکندری هستم، آماریست و برنامه نویس آمار، کارشناسی ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی شهید بهشتی تهران.

مشاوره خصوصی با یک آماریست چه پیش از طرح تحقیق و چه در هنگام انجام تحقیق آرزوی هر پژوهشگری است که به نحوی با داده های آماری سرو کار دارد. پس در این وبسایت این امکان وجود دارد که دانشجویان و محققین بتوانند با یک آماریست حرفه ای به طور مستقیم در تماس باشند. فضای حاکم بر روابط آماریست و پژوهشگر کاملا علمی است و آماریست همچون یک استاد راهنما دوش به دوش متقاضیان تا ارائه و انتشار پژوهش علمی خواهد بود. هر تحلیل آماری در سطح حرفه ای یک مساله جدید پیش روی آماریست می گذارد که آماریست باید برای رسیدن به اهداف آن مساله نخست بهترین روش آماری و بعد بهترین نرم افزار آماری را تشخیص دهد و هر روش آماری و هر نرم افزار آماری دارای قدرت آماری متفاوتی است ضمن اینکه باید توجه داشت روش آماری یکسان در نرم افزارهای مختلف همیشه از یک توان یکسانی برخوردار است مگر اینکه در نرم افزاری آن روش آماری تعدیل یا تغییر یافته باشد. در ادامه نیز تعریف نرم افزارهای مورد استفاده وبسایت تماس با آماریست ارائه شده است تا این امکان فراهم گردد که خود متقاضیان بتوانند با انتخاب نرم افزار خاصی از لیست ذیل درخواست تحلیل دادهای خود را در آن فضای نرم افزاری داشته باشند.

در آمار روش های مختلفی بر اساس نوع داده، پارامتر جامعه، تعداد نمونه و غیره به منظور تحلیل صحیح آماری توسط دانشمندان و آماردانان کشف شده است که امروزه بدون اطلاع از پیچیدگی و فرمول محاسباطی این روش ها و بعضاً بدون اطلاع از نام کاشف، می توان به کمک نرم افزارهای آماری مختلف فقط در حد وارد کردن داده به نرم افزار و مشاهده نتایج از آن روشها بهره برد. نگارنده (محمد اسکندری) در حل مسائل و تحلیل های پش آمده تا کنون تجربه کار در 17 فضای نرم افزاری Amos، Atlas.ti، Eviews، HLM، JMP، Lisrel، Matlab، Minitab، NCSS & PASS، R، SAS، Smart PLS، Spotfir X، SPSS، Stata و Statistica را داشته ام که در ذیل به صورت مختصر و در لینکهای مربوط به صورت مفصل تعریف و توضیح داده می شود و متقاضیان محترم با کمال خاطر جمعی می توانند سفارش تحلیل آماری بر اساس 17 فضای نرم افزاری مختلف ذیل داشته باشند.

فضاهای نرم افزاری قابل سفارش به منظور تحلیل داده ها

Atlas.ti

Atlas

اطلس تی آی در گروه نرم افزارهایی چون ان ویوو (Nvivo)، مکس کیودی ای (Maxqda) و Spotfir X قرار دارد و به بررسی روابط پنهان شده در خیل وسیعی از داده های متنی، صوتی و تصویری می پردازد.

Eviews

Analysis in Eviews

نرم افزار ایویوز شناخته شده ترین نرم افزار در تحلیل اقتصاد سنجی با داده های مقطعی، سری زمانی (Time Series Data) و پنل دیتا (Panel Data) در پیش بینی های اقتصادی، مدیریت مالی، حسابداری و دیگر رشته های وابسته است.

HLM

Analysis in HLM

نرم افزار اچ ال ام (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling (HLM)) بیشتر به منظور مدلسازی سلسله مراتبی (Hierarchical Linear Modeling) و تحلیل مدلهای چندسطحی به صورت مقایسه خطی و غیر خطی متغیرهای توصیفی در سطوح جداگانه کاربرد دارد.

JMP

Analysis in jmp

نرم افزار جی ام پی با تلفظ صحیح جمپ (Jump) توسط گروه توسعه دهنده SAS با اینترفیس گرافیکی به منظور ترسیم گرافیکی داده ها برای کشف روابط نهفته در چندین مدل مختلف نرم افزاری ارائه شده است.

Lisrel

Analysis in lisrel

نرم افزار لیزرل با حالت گرافیکی به منظور تحلیل معادلات ساختاری کواریانس محور (CB-SEM) و تحلیلهای عاملی و اکتشافی در گروه نرم افزارهایی چون ایموس و EQS قرار دارد.

Matlab

Analysis in Matlab

نرم افزار متلب سردمدار نرم افزارهای علوم ریاضی است که به خوبی توان تحلیل معادلات آماری را نیز به نحو احسن دارد و نرم افزار معادل آن در گروه تخصصی آمار نرم افزار R می باشد.

Minitab

Analysis in Minitab

نرم افزار مینی تب با توان تحلیل آماری ساده تا پیشرفته به ساده ترین حالت ممکن درمباحث کنترل کیفیت و پیش بینی در رشته های پزشکی و مهندسی کاربرد دارد.

NCSS & PASS

Analysis in ncss ana pass

دو پکیج جداگانه نرم افزار آماری با سابقه 30 ساله در تحلیل و گرافیک سازی وسیع پدیده های گوناگون علمی به منظور کشف و پیش بینی روابط و تاثیرات فی مابین.

R

Analysis in R

نرم افزار آر با حالت برنامه نویسی و فاقد منوهای عملیاتی معروفترین و رو به رشدترین نرم افزار آماری به منظور تحلیل زوایای پیچیده آماری در زیر چتر حمایتی مایکروسافت می باشد و در حال حاظر زبان برنامه نویسی آن یکی از 10 زبان برنامه نویسی مطرح جهان است.

SAS

sas analysis

نرم افزار سس یا ساس (Statistical Analysis System (SAS)) بیشتر به منظور تحلیل های پیشرفته چند متغیره هوش اقتصادی و مدیریت داده و پیش بینی به کمک داده های آماری مورد استفاده قرار می گیرد.

Smart PLS

پی ال اس

اسمارت پی ال اس شناخته شده ترین نرم افزار در تحلیل PLS می باشد که بیشتر به منظور مدلسازی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) به روش کمترین مربعات جزیی به صورت گرافیکی کاربرد دارد.

Spotfir X

Spotir analysis

نرم افزار آماری اسپاتفیر به حالت گرافیکی سعی در کشف و شهود روابط و حقایق پنهان در داده های گوناگون به منظور تصمیم گیریهای مطمئن دارد. این نرم افزار قادر به تحلیل خیل وسیعی از داده ها است.

IBM SPSS + Amos

ِdata analysis in spss + amos

نرم افزار Spss (Statistical Package for the Social Sciences) همان نرم افزار PASW Statistics سال 2009 یا همان IBM Spss سال 2010 می باشد که معروفترین و پرکاربردترین نرم افزار تحلیل آماری در سطوح دانشگاهی و پژوهشی جهان با توان تحلیل ساده تا پیچیده است.

Stata

stata analysis

نرم افزار استاتا یا استتا بیشتر در گروه نرم افزارهای اقتصاد سنجی چون ایویوز منظور شده است ولی توان تحلیل کلیه معادلات و مدلهای آماری به عالیترین صورت را دارد.

Statistica

statistica analysis

یک پکیج نرم افزاری به منظور حل مسایل پیچیده با قابلیت هوشمند و کار با داده بزرگ و کاربردی در رشته هایی چون داروسازی، پزشکی و ... به منظور تحلیلهای پیشرفته آماری.